9 juni

Onderwerp: leven, leven, eeuwig leven (de vlucht van Christen uit Stad Verderf).

Spreker: ds. S. Maljaars

Welkom op deze laatste avond van dit seizoen!


In de zomerperiode organiseren wij geen avonden. Houd onze website in de gaten voor het volgende seizoen!

Welkom!

Bezinningsavonden Zeeland organiseert interkerkelijke jongerenavonden met een bezinnend karakter. Op onze avonden komen er sprekers die een onderwerp behandelen vanuit Bijbels oogpunt. Ook is er ruim de gelegenheid voor ontmoeting.